Nguyễn Hoàng Phương

bởi quanganhaq

Nguyễn Hoàng Phương

Công nhận là từ hồi sắm cái bình rửa mũi này về rửa thích thật. Mình đi công trường bụi bặm về rửa một cái nhẹ hết cả người, mình cứ sáng một lần tối một lần mới chịu được

Lạng Sơn

Bình rửa mũi Nano Bạc
5
2017-12-16T13:54:14+07:00

Lạng Sơn

Công nhận là từ hồi sắm cái bình rửa mũi này về rửa thích thật. Mình đi công trường bụi bặm về rửa một cái nhẹ hết cả người, mình cứ sáng một lần tối một lần mới chịu được
Hotline 0949.08.5115
Đặt mua Đặt mua
Tư vấn Tư vấn