Bình rửa mũi Nano bạc được nghiên cứu lâm sàng tại Viện Nhi TƯ và Việt Đức

bởi thamvt

Bình rửa mũi Nano Bạc được lưu hành dạng thiết bị y tế, đã chứng minh tính an toàn và hiệu quả tại bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Việt Đức.

Giấy chứng nhận trang thiết bị y tế của bình rửa mũi Nano Bạc

Giấy chứng nhận trang thiết bị y tế của bình rửa mũi Nano Bạc

Bình rửa mũi Nano Bạc đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại BV Nhi TW

Bình rửa mũi Nano Bạc đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại BV Nhi TW

Bình rửa mũi Nano Bạc đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại BV Việt Đức

Bình rửa mũi Nano Bạc đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại BV Việt Đức

Gửi phản hồi

Hotline 0949.08.5115
Đặt mua Đặt mua
Tư vấn Tư vấn